Horváth A. Ügyvédi Iroda 1137 Budapest, Pozsonyi út 48. 
 
  

Munkajog

A gazdálkodó szervezetek sikeres működésének elengedhetetlen feltétele a belső szervezeti struktúrához igazodó munkaügyi kapcsolatok kialakítása. Irodánk rendszeresen nyújt jogi tanácsadást - jellemzően az általa képviselt társaságok részére - munkajogi kérdésekben, továbbá eseti jellegű képviseletet is ellát, döntően az alábbi ügycsoportokban:

  • vállalati belső szabályzatok felülvizsgálata
  • kollektív szerződések elkészítése, véleményezése
  • egyedi munkaszerződések elkészítése, módosítása (vezető állású munkavállalókkal megkötendő megállapodásokat)
  • munkaviszony megszüntetése (egyoldalúan, közös megegyezéssel)
  • egyéb foglalkoztatási jogviszonyok (megbízás, vállalkozás) létesítéséhez és megszüntetéséhez kapcsolódó iratok szerkesztése
  • munkáltatói tájékoztatók készítése
  • munkáltatói és munkavállalói intézkedések előkészítése
  • cégek átalakulásával, eladásával, a tevékenységek kiszervezésével kapcsolatos munkajogi következmények kezelése
  • felek képviselete munkaügyi vitákban (mind munkáltatói, mind munkavállalói oldalon)
  • külföldi munkavállalók belföldi foglalkoztatásának engedélyeztetése