Horváth A. Ügyvédi Iroda 1137 Budapest, Pozsonyi út 48. 
 
  

Peres és nemperes eljárások

Jogvita esetén törekszünk, Ügyfeleink érdekeit messzemenően képviselve, elsődlegesen felek közötti megegyezés útján rendezni a kialakult vitás helyzetet. A megegyezés lehetőségét akkor is kiemelten kezeljük, ha a jogvita már az illetékes bíróság elé került. Az Ügyfél képviseletében eljáró, peres gyakorlattal rendelkező ügyvéd minden esetben szakavatott ismerője a vitatott kérdéshez kapcsolódó anyagi jognak is.
Irodánk a legkülönfélébb közigazgatási, gazdasági, polgári jogi és büntető ügyekben képviseli ügyfeleit magyar és nemzetközi bíróságok előtt, jellemzően az alábbi eljárásokban:

  • polgári peres eljárás
  • fizetési meghagyásos eljárás
  • választott bíróság előtti eljárás
  • váltóper
  • cégbejegyzési, változásbejegyzési eljárás
  • csőd és felszámolási eljárás
  • végrehajtási eljárás
  • választási eljárás
  • mediációs eljárás