Horváth A. Ügyvédi Iroda 1137 Budapest, Pozsonyi út 48. 
 
  

Kereskedelmi jog

A kereskedelmi jog terén különösen érvényes, hogy Irodánk tapasztalati tőkéjét és tevékenységét ügyfelei igényei határozzák meg. Tevékenységünk elsősorban az ingatlanberuházások, a szolgáltató-, illetőleg az építőipar területén az alábbi ügycsoportokra terjed ki:

 • társaságok, projektek teljes jogi átvilágítása
 • átruházási, ajándékozási, adásvételi szerződések és az ezen jogügyletekhez kapcsolódó egyéb okiratok elkészítése; képviselet a szükséges hatósági eljárásokban
 • projektfinanszírozás keretében finanszírozási szerződések és biztosítéki megállapodások előkészítése, véglegesítése
 • befektetői megállapodások feltételrendszerének kialakítása; szándéknyilatkozatok, szerződések előkészítése, elkészítése, véglegesítése
 • településrendezési tervek jogi előkészítése; eljárás a településrendezési tervekhez kapcsolódó szerződések létrehozatala érdekében
 • kivitelezőkkel, tervezőkkel, tanácsadókkal, egyéb vállalkozókkal, valamint harmadik személyekkel megkötendő szerződések, projektszerződések előkészítése, elkészítése, véglegesítése
 • vállalkozási, építési, szerelési szerződések elkészítése
 • bérleti, lízingkonstrukciók kidolgozása, kapcsolódó szerződések elkészítése
 • követelések kezelése
 • faktoringügyletek lebonyolítása
 • szerződésszegésből eredő kártérítési igények érvényesítése
 • általános szerződési feltételek elkészítése; egyes szerződési feltételek alkalmazhatóságának vizsgálata - különös tekintettel a tisztességtelen szerződési feltételekre
 • adott jogügylet megvalósulása érdekében folyamatos jogi asszisztencia nyújtása a megbízó szervezetén belül (mind vertikálisan, mind horizontálisan)